ourDomain.Com © 2006                    

 

Hvem er Helge L'orange

 

 

Helge er samboer med Erling. Jeg er født 17. mars 1969, men har ingen tilknytning til Irland ut over datoen. Født og oppvokst på Stabæk, og alle rundt meg sier det preger både sprog og væremåte.

 

Er så gammel at jeg har avtjent verneplikt!

 

Utdannet registrert revisor fra Økonomisk College (Nå Høyskolen i Oslo), men aldrig fått til til å praktisere som revisor. Tilleggsfag fra Ludwig-Maximillians-Universität, München. Og har fortsatt tysken i behold.

 

God erfaring fra offentlig virksomhet, spesielt innen politisk ledelse og styring. Omfatter blant annet bred erfaring, og innsikt i politiske beslutningsprosesser.

 

Bred erfaring innen presse- og informasjonsarbeid. Det er egentlig det jeg har jobbet med de siste 10 årene. Både hvordan man får presse, og ikke minst hvordan man unngår å få det.

 

Leder- og personalerfaring fra privat virksomhet. Prosjekt- og prosjektledererfaring på flere nivåer. Styreerfaring fra både aksjeselskap og privat sameie.

 

God gjennomføringsevne for iverksatte tiltak og prosjekter. Evne til å jobbe i matrise og kombinere flere parallelle aktiviteter, selv når det går en kule varmt. God samarbeidsevne og ser muligheter i ulike prosjekter og ideer.

 

 

Lorem ipsum

 

Lorem ipsum »

Lorem ipsum dolor sit amet, sed a a consectetuer adipiscing elit, do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.