Helge Ytterøy L'orange

Arbeidserfaring

 

 

 

Fra 2005 Informasjonsdirektør i EVRY ASA:

Informasjonsdirektør i konsernstab for Marked og Kommunikasjon.

 

Arbeider dedikert for og i forretningsområdet Operations, EVRYs største forretningsområde.

 

Medlem i ledergruppen i Operations, og bistår ledergruppen i dennes løpende informasjonsarbeid.

 

Ansvar for EVRYs beredskapsmessige informasjonshåndtering og kontinuitetsinformasjon.

 

Prosjektlederansvar for utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsprogram for forretningsetiske retningslinjer for alle konsernets 6.000 medarbeidere (2008)

 

Bearbeidelse av historier fra våre løpende kunde- og driftsforhold med tanke på ekstern bruk

 

Bistand til konsernomfattende intern informasjon på flere områder

 

2000-2005 Kommunikasjonssjef i TDC Norge:

Ansvarlig for informasjonsarbeidet både internt og eksternt, og oppbygging og implementering av informasjonsstrategi.

 

Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av markeds- aktiviteter innen merkevarebygging og kampanjer.

 

Ansvar for pressekontakt, myndighetskontakt og TDC Norges engasjementer i ulike interesseorganisasjoner.

 

Fremskaffelse av bakgrunnsmateriell og utarbeidelse av dokumentasjon for ledelsen i aktuelle samfunnsmessige forhold.

 

Rapportert til viseadministrerende. Medlem av ledergruppen i TDC Norge og sekretær for denne.

 

Arbeidet direkte overfor administrerende direktør i forhold til pressearbeid og myndighetskontakt.

 

Konstituert som markedssjef med personalansvar fra mai 2003.

Fra januar 2004 kommunikasjonssjef med ansvar for alt markeds- og informasjonsarbeid.

 

1998-2000 Byrådssekretær for Oslo Byråd:

Politisk rådgiver direkte for byråden for miljø og samferdsel.

 

Research, utarbeidelse av pressesaker, foredrag og taler. Aktiv pressekontakt og –bearbeidelse.

 

Oppfølgning og assistering ved utarbeidelse av byrådssaker og byrådsnotater.

 

Koordineringsfunksjon i forhold til politisk ledelse i øvrige byrådsavdelinger.

 

Representere byråden i dennes fravær.

 

1997-1998, Høyres Bystyregruppe: Gruppesekretær med ansvar for kultur og utdanningsfraksjonens arbeid

 

1995-1997, Den Norske Opera og Ballett:

Salgsleder, ansvar for markedsplaner for ulike oppsetninger, oppfølgning av sponsorer og samarbeidsavtaler innen salg

 

1993-1995, Høyre:

Ulike kampanjerettede stillingen

 

 

 

 

Helge Ytterøy L'orange

helge@lorange.me - lorange.me

Strandgaten 219 - 5525 Haugesundo

Kontaktinformasjon:

helge@lorange.me

+47 90 277 255