Helge Ytterøy L'orange

Politisk Rådgiver

 

 

Omfattende politisk erfaring gjennom virke som gruppesekretær for Oslo Høyres bystyregruppe i 1997-1998 og byrådssekretær 1998-2000

 

1998-2000 Byrådssekretær for Oslo Byråd:

Politisk rådgiver direkte for byråden for miljø og samferdsel.

 

Research, utarbeidelse av pressesaker, foredrag og taler. Aktiv pressekontakt og –bearbeidelse.

 

Oppfølgning og assistering ved utarbeidelse av byrådssaker og byrådsnotater.

 

Koordineringsfunksjon i forhold til politisk ledelse i øvrige byrådsavdelinger.

 

Representere byråden i dennes fravær.

 

1997-1998, Høyres Bystyregruppe:

Politisk rådgiver for bystyregruppens kultur- og utdanningsfraksjon.

 

Utarbeidelse av innlegg til bystyremøter, taler og presse

Kontakt med byråd og øvrige partier i bystyre for å sikre flertall.

 

Assistere øvrige gruppesekretærer og gruppeledelsen i større saker, som for eksempel årlig budsjettprosess for Oslo.

 

Tilbake til CV

 

 

 

 

Helge Ytterøy L'orange

helge@lorange.me - lorange.me

Strandgaten 219 - 5525 Haugesundo

Kontaktinformasjon:

helge@lorange.me

+47 90 277 255