Erling Andrè

Ytterøy L'orange

 

 Erfaring som psykolog i fagteam

 

Psykolog i Barne- ungdoms og familieetaten (Bufetat)

 

I perioden 2005- 2009 jobbet jeg i Fagteam Fonna. Her bistod jeg 19 kommuner i arbeidet før, under og etter plassering av barn i institusjoner. I arbeidet inngikk

også rådgivning innen akuttarbeid i forhold til barnevernsplasseringer og generell

kompetanseheving i etaten

og kommunene.

 

I tillegg var jeg lokal koordinator i nasjonalt prosjekt i forhold til tidlig avdekking og kartlegging og

samarbeid rundt spe- og småbarn (Modellkommuneprosjektet).

 

Jeg var med på å starte opp, og drive konsultasjonsteam vold og seksuelle overgrep. Dette var et tverrfaglig og tverretatlig team bestående blant annet av Politi, helsepersonell, barnevern, familievern og psykisk

helse barn og voksne. Hensikten med teamet

var å gi råd/veiledning  til profesjonelle og

legge til rette for videre/god håndtering

av saker hvor dette var tema.

 

Tilbake til Erlings hovedside

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Bjerregaardsgate 8b - 0172 Oslo

erling@lorange.me - Lorange.me

Kontaktinformasjon:

erling@lorange.me

tel: +47 913 79 262