Beredskapsinformasjon

 

 

 

 

Beredskapsinformasjon

Stadig flere virksomheter innser at deres avvik fra det normale i deres aktiviteter kan få store konsekvenser ikke bare for virksomheten selv og deres kunder, men også for samfunnet generelt.

 

For virksomhetens omdømme og posisjon i markedet kan dårlig informasjonsmessig håndtering av avvik få alvorlige konsekvenser også etter at avviket er rettet opp.

 

Til sammen 10 års erfaring som ansvarlig for beredskapsinformasjon og forvaltning av kriserelatert informasjon i TDC Norge og senere i EDB Business Parter har gitt nødvendig innsikt i hvilke hensyn som må tas

• forold av informasjonsrutiner knyttet til beredskap og kontinuitet

• informasjonsmessig ved hendelser som skaper alvorlige konsekvenser for kunder og brukere

 

• intern håndtering av avviksinformasjon

• ved driftsavvik som kan få eller får

 samfunnskritiske konsekvenser

• ved mediehåndtering i kritiske situasjoner med konsekvenser for virksomhetens omdømme

 

En kortfattet gjennomgang av virksomhetens eksisterende informasjonsrutiner samt drøftelse av eventuelle konsekvenser avvik kan gi for ansatte, kunder og nærmiljø og samfunnet vil belyse styrker og svakheter i dagen informasjonsmessige beredskap for virksomheten.

Utvikling og forvaltning av virksomhetens rutiner kan avtales, samt gjennomgang av mulig informasjonshåndtering av ulike avvikssituasjoner.

 

Lorange.me

Engasjert, kreativ & strukturert

Kan du håndtere at avisen ringer rundt og spør om skader av ditt virke?