Erling Andrè

Ytterøy L'orange

 

 

Praksis som organisasjonspsykolog

 

 

Praksis i Kriminalomsorgen – Region Vest

I 1998 hadde jeg praksis  som organisasjonspsykolog

med hovedvekt på organisasjonsutvikling

og organisasjonsledelse.

 

I tillegg gjorde han faglige risikovurderinger i forhold til innsatte i Bergen fengsel. Jeg jobbet spesielt med implementeringen av det canadiske programmet "Restoritative justice” for å forebygge

tilbakefall etter fengselsopphold

 

Studie i lederutvikling Ledertrening - hovedoppgaven

Erlings hovedoppgave under psykologstudiet ved Universitetet i Bergen (årstall) er en evaluering

 av om lederutviklingsprogram har effekt, og

om denne endringen kan forklares ut fra

personlighet. To offentlige og to private

bedrifter ble brukt i studien og

organisasjonene gjennomførte

samme et lederutviklings-

program over ett år.

 

 

Tilbake til Erlings hovedside

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Bjerregaardsgate 8b - 0172 Oslo

erling@lorange.me - Lorange.me

Kontaktinformasjon:

erling@lorange.me

tel: +47 913 79 262