Erling Andrè

Ytterøy L'orange

 

 

Erfaring som seksjonsleder

 

 

Siden 2009 har Erling jobbet som seksjonsleder i bydel St. Hanshaugen i Oslo.

 

Seksjonsleder i bydel St. Hanshaugen (Oslo)

Siden 2009 har jeg jobbet som seksjonsleder

 

Her har jeg jobbet både som leder for Ambulant team og som seksjonsleder for Tiltaksseksjonen.

 

Egenproduksjon av forebyggende nærmiljøbaserte tiltak for, og oppfølgningav, barn og unge 00-23 år i risikosonen er hovedoppgaven.  I tillegg har

tilbud om kompetanseheving i bydelen,

og bosetting av enslige mindreårige

asylsøkere er andre deler av

Tiltaksseksjonens arbeidsfelt.

 

Tiltaksseksjonen er organisert som 3 avdelinger: Ambulant Team, Pedagogisk Fagsenter og

Avdeling for enslige mindreårige

asylsøkere. Seksjonen har

tilsammen 47 ansatte

 

Jeg har jobbet mye med å utvikle en ”robust” arbeidsmodell samt metode fpr å kunne dokumentere/synliggjøre økonomiske 

bespsarelser av arbeidet innen

faglig forsvarlige rammer.

 

Sitter også i lederteam i barneverntjenesten og ansvar for koordingering av psykisk helsehjelp etter 22.juli,

samt ansvarlig for samarbeidsavtalen

med Nic Waal –BUP Lovisenberg

 

Tilbake til Erlings hovedside

 

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Bjerregaardsgate 8b - 0172 Oslo

erling@lorange.me - Lorange.me