Erling Andrè

Ytterøy L'orange

 

 

 

Psykolog Erling André Ytterøy L'orange er utdannet Cand Psykol fra Universitetet i Bergen i 2001.

 

Jeg har flere års arbeidserfaring innen barnevern,

pp-tjeneste og forebyggende arbeid

blant unge fra 0-23 år.

 

Jeg har også flere års ledererfaring, og har jobbet i internasjonale prosjekter i regi av EU.

 

Enhetsleder for PP-Tjenetsen i Haugesund

Fra juli 2012 er jeg leder for PP-Tjenesten i Haugesund, med ansvar for PP-tilbudet i kommunene

Haugesund, Sveio og Utsira

 

Seksjonsleder i bydel St. Hanshaugen (Oslo)

2009-2012 fikk jeg ledererfaring gjennom å være seksjonsleder i bydel st. Hanshaugen i Oslo.

 

Psykolog i Fagteam Fonna (Bufetat)

I perioden 2005- 2009 jobbet jeg i Fagteam Fonna.

 

PP-rådgiver/psykolog i Karmøy kommune

2000-2005 jobbet jeg som PP-rådgiver og

psykolog i Karmøy kommune.

 

I 1998 hadde jeg praksis  som organisasjonspsykolog

ved Kiminalomsorgen (Region Vest)

 

Studie i lederutvikling Ledertrening

Min hovedoppgave er en evaluering effekter

av om lederutviklingsprogram

 

 

 

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Strandgaten 219 - 5525 Haugesund

erling@lorange.me - Lorange.me

Kontaktinformasjon:

erling@lorange.me

tel: +47 913 79 262