Erling Andrè

Ytterøy L'orange

 

 

Ledererfaring,

studier og kompetanse

 

 

Studie i lederutvikling Ledertrening - hovedoppgaven

Hovedoppgave min under psykologstudiet ved Universitetet i Bergen er en evaluering av om lederutviklingsprogram har effekt, og

om denne endringen kan forklares

 ut fra personlighet.

 

To offentlige og to private bedrifter ble brukt i studien og organisasjonene gjennomførte samme et lederutviklingsprogram over ett år.

 

Lederutviklingskurs, Helse Sør-Øst

I 2010-2011 gjennomførte jeg lederutviklingskurs i regi av Helse Sør-Øst. Kurset fokuserte på ledelse av

helsepersonell og å kombinere rollen

som leder og personalansvarlig

for helsepersonell

 

Egen erfaring som leder

Jeg jobber nå som seksjonsleder med personal- og økonomiansvar for en seksjon som består av

3 avdelinger. Seksjonen har et budsjett på

rundt 30 millioner og har 47 ansatte.

 

Ledercoaching

I mine ulike jobber har jeg i tillegg blitt brukt som

ledercoach og stått for ulike ledertreninger.

 

Tilbake til Erlings hovedside

 

 

Erling André Ytterøy L'orange (MNPF)

Bjerregaardsgate 8b - 0172 Oslo

erling@lorange.me - Lorange.me

Kontaktinformasjon:

erling@lorange.me

tel: +47 913 79 262