Kommunikasjon har mange sider og utøves på mange arenaer og i flere sammenhenger.

 

Med erfaring fra ulike sider av informasjonsarbeid siden 1997 har jeg opparbeidet bred kompetanse, og kan tilby tjenester spesielt innen:

 

* Beredskapsinformasjon

* Målrettede magasiner

* Prosjektinformasjon

* Pressebearbeidelse

* Samfunnskontakt

* Kultursamarbeid

 

Lorange.me

Engasjert, kreativ & strukturert

Lorange.me kan gi din virksomhet et informasjonsløft