Helge Ytterøy L'orange

Kommunikasjonssjef i EVRY

 

 

 

Fra 2005 Kommunikasjonssjef i EVRY:

Kommunikasjonssjef i konsernstab for Kommunikasjon og Marked. Fra 2013 i hovedsak med ansvar for intern kommunikasjon og intranett. Har i tillegg ansvar

for EVRYs beredskapsmessige

informasjonshåndtering.

 

I perioden 2005-2012 jobbet jeg i hovedsak for og i forretningsområdet Operations, EVRYs største forretningsområde. Medlem av ledergruppen i

Operations, og bistod i denne løpende intenrt informasjonsarbeid. Jobbet mye med

etablering og innsalg av historier

fra våre løpende kunde- og

driftsforhold med tanke

på ekstern bruk.

 

 

Jobbet med prosjektbasert informasjonsarbeid knyttet til flere større prosjekter, blant annet knyttet til fusjonen mellom EDB og EgroGroup i 2010 og med

flere større omorganiseringer.

 

Prosjektlederansvar for utarbeidelse og gjennomføring av opplæringsprogram for forretningsetiske retningslinjer for alle konsernets 6.000 medarbeidere (2008).

 

Bistand til konsernomfattende intern informasjon og programmer på flere områder.

 

Som en del av kommunikasjonsdirektørstillingen har jeg fulgt EDB og senere EVRY sitt opplæringsprogram i Coachingbasert ledelse, inklusive

 påbyggingsmoduler.

 

Tilbake til CV

 

 

Helge Ytterøy L'orange

helge@lorange.me - lorange.me

Strandgaten 219 - 5525 Haugesundo

Kontaktinformasjon:

helge@lorange.me

+47 90 277 255