Helge Ytterøy L'orange

Kommunikasjonssjef

i TDC Norge

 

 

 

2000-2005 Kommunikasjonssjef i TDC Norge:

Ansvarlig for informasjonsarbeidet både internt og eksternt, og oppbygging og implementering av informasjonsstrategi.

 

Ansvarlig for utarbeidelse og gjennomføring av markeds- aktiviteter innen merkevarebygging og kampanjer.

 

Ansvar for pressekontakt, myndighetskontakt og TDC Norges engasjementer i ulike interesseorganisasjoner.

 

Fremskaffelse av bakgrunnsmateriell og utarbeidelse av dokumentasjon for ledelsen i aktuelle samfunnsmessige forhold.

 

Rapportert til viseadministrerende direktør. Medlem av ledergruppen i TDC Norge og sekretær for denne.

 

Arbeidet direkte overfor administrerende direktør i forhold til pressearbeid og myndighetskontakt.

 

Sammen med Juridisk Direktør opparbeidet og iverksatte TDC Norges strategi for regulatorisk påvirking, blant annet i forbindelse med innføring av ny telelov i perioden.

 

Koordinerte og fulgte opp samarbeid med andre aktører for å forbedre de konkurransemessige vilkårene i telebransjen.

 

Konstituert som markedssjef med personalansvar fra mai 2003. Fra januar 2004 kommunikasjonssjef med ansvar for alt markeds- og informasjonsarbeid.

 

Tilbake til CV

 

 

Helge Ytterøy L'orange

helge@lorange.me - lorange.me

Strandgaten 219 - 5525 Haugesundo

Kontaktinformasjon:

helge@lorange.me

+47 90 277 255