Målrettede magasin

 

 

 

 

Magasiner som utarbeides målrettet mot utvalgte lesergrupper har trofaste leserskarer og kan oppnå stor troverdighet. Riktig bruk av magasiner gir virksomheten en god kanal og mulighet til sambruk med andre kanaler.

 

Med 4 års erfaring som ansvarlig redaktør for kundemagasinet til TDC Norge er kunnskap om både utvikling og produksjon av målrettede magasiner meget god.

 

Gjennom bruk av referansegruppe i virksomheten sikres et magasin med relevant innhold. Bruk av virksomhetens kompetanse og medarbeidere sikrer promotering av fagmiljøer og muligheter for leserne. Kombinert med innhenting av materiale fra relevante gjester gjøres magasinet til en kommunikasjonskanal mottageren husker.

 

Jeg står for planlegging og koordinering av produksjonen. Din organisasjon kan fokusere på tema de skal presentere med støtte til den endelige utformingen og tilpasning til magasinets.

 

Foruten eget redaktøransvar i TDC Norge har jeg utviklet samarbeidskonsepter for avisbilag inklusive distribusjon, og vært deltager i redaksjoner for ulike medlemsaviser, blant annet Oslo og Vi for Oslo Høyre.

 

Lorange.me

Engasjert, kreativ & strukturert

Målrettede magasin blir lest og husket!